Hogyan
dolgozunk?

Tőlünk nem azt hallja majd, amit hallani szeretne, hanem csakis a realitást.

Ön elé tárjuk a jogi lehetőségeket, hogy megalapozottan dönthessen. Kerüljük a kliséket, személyre szabottan kezeljük az ügyét. Összesen több, mint ötven év gyakorlati tapasztalatunk segít bennünket az Ön problémájának gyors és hatékony megoldásában.

Mivel
foglalkozunk?

Szakterületeink kiegészítik egymást, így teljeskörű szolgáltatást nyújtunk. 

Irodánk szakmai portfólióját úgy állítottuk össze, hogy megtartsuk a specializálódás és széleskörű szolgáltatás közötti egyensúlyt.

Adóellenőrzések

Ne várja tétlenül a jegyzőkönyvet! Az adóellenőrzés során a passzivitásnál csak az átgondolatlan lépés a nagyobb hiba. Velünk mindkettőt elkerülheti.

Naivitás azt gondolni, hogy az adóellenőrzést bárki el tudja kerülni: egyre több adózással kapcsolatos adatról elektronikus információt kell szolgáltatni, amit mesterséges intelligenciával támogatott kockázatelemzés dolgoz fel. Teljes képet viszont csak adóellenőrzés során nyer az adóhatóság az ügyletekről, ezért fontos, hogy Ön mit tesz, mit nyilatkozik, milyen iratokat és mikor ad át az ellenőrzés során. Hibás adózói hozzáállás, hogy a megkeresésekre nem, vagy csak tőmondatokban válaszolnak, iratokat nem adnak át vagy az átadott iratok és a nyilatkozatok egymásnak ellentmondanak. Ez ellenőrzés elrendelését vagy kiterjesztését eredményezi.

Mit nyújtunk Önnek? Az adóügyek nem a semmiből keletkeznek. Számos olyan körülmény van, amelyből az adóhatóság lépései kikövetkeztethetők. Mi felismerjük ezeket a jeleket, így velünk az első lépéstől kezdve felkészülten kommunikálhat az adóhatósággal. Az adózás nagyon változékony terület, ahol nem csak a szabályok, hanem az adóhatóság és a bíróságok gyakorlata is folyamatosan alakul. Éppen ezért nem lehet abból kiindulni, hogy egy évekkel korábbi adóellenőrzés során hogyan járt el. Mi mindig az aktuális szabályok és trendek alapján látjuk el az Ön képviseletét.

Partnerkockázatok kezelése

Az üzleti életben fontos a bizalom – az adózásban viszont nem elég! Kerülje el, hogy a partnerénél talált adózási szabálytalanságok az Ön vállalkozását is érintsék!

Ne feledje: az adóhatóság nem csak az Ön adózási gyakorlatát vizsgálja, hanem a partnereiét is! Egy rosszul megválasztott partner miatt is adóvizsgálatok kereszttüzébe kerülhet. Jobb esetben ezek a vizsgálatok csupán idő- és költségráfordítással járnak. Ha nem tudja igazolni, hogy körültekintően járt el és milyen lépéseket tett a partnerkockázatok felmérése érdekében az Ön vállalkozásának kell adót, bírságot és pótlékot fizetnie. Ha pedig egy partnerénél költségvetési csalás merül fel, akkor az Ön vállalkozásánál házkutatásra, tanúkihallgatásokra is sor kerülhet, vagy akár Ön is gyanúba keveredhet!

Mit nyújtunk Önnek? Jobb a bajt megelőzni, mint a következményeit orvosolni. Erre nyújtunk megoldást. Hosszú évek gyakorlata alapján kimunkált szempontok szerint adunk értékelést partnereiről vagy lehetséges szállítóiról. Amennyiben magas kockázatúnak minősítjük partnerét, ismertetjük szempontjainkat, melynek segítségével a kockázat csökkenthető, vagy az új partner biztonsággal kiválasztható. A partnerek rendszeres monitorozása folyamatosan fennálló kapcsolat esetén is javasolt. Elemzéseinket névvel vállaljuk, így ha partnere miatt mégis adóellenőrzés indulna az Ön vállalkozásánál, bátran benyújthatja elemzésünket, mely bizonyítja, hogy a partnerkiválasztás tekintetében körültekintően járt el.

Mögöttes felelősség

Ne hagyja veszni személyes vagyonát, ne zárja ki magát az üzleti életből! Sokan „elengedik” az adó- vagy más tartozását felhalmozó cégüket azt gondolva, hogy a követelést nem lehet rajtuk érvényesíteni. Számukra kijózanítóan hat a mögöttes felelősségük megállapítása.

A tartozást hátra hagyó vállalkozások vezető tisztségviselőit, tagjait vagy a cégeket a háttérből irányító személyeket – mögöttes felelősségük kimondásával – a bíróság a vállalkozás által nem rendezett tartozás megfizetésére kötelezheti. Ha az adóhatóság – vagy bármely más hitelező – az Ön mögöttes felelősségének megállapítását kezdeményezte, akkor az Ön és családjának egzisztenciája is közvetlen veszélybe kerülhet. Emellett olyan adminisztratív akadályok (eltiltás, adóregisztrációs eljárás) is felmerülhetnek, amelyek a jövőre nézve korlátozzák vagy ki is zárják a gazdasági tevékenységben való részvételt.

Mit nyújtunk Önnek? Mi felismerjük azokat a jeleket, amelyek a mögöttes felelősség felvetését eredményezhetik és megoldást tudunk kínálni az Ön számára ennek elkerülésére. A mögöttes felelősséget bármely hitelező felvetheti, de általában az adóhatóság él ezzel. Ezért nem hagyjuk magára az adóeljárás lezárulását követően sem, szükség esetén ellátjuk az Ön képviseletét a mögöttes felelősség megállapítására irányuló bírósági eljárásban is. Az adóhatóságon kívüli másik hitelező által indított eljárásban is számíthat ránk.

Gazdasági- és költségvetési büntetőügyek

Ne sodródjon az eseményekkel, védekezzen időben és felkészülten! A jó védekezést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért mi az első perctől Ön mellett állunk.

A gazdasági tevékenység célja a profit elérése, ez lebeg az egyéni vállalkozó, a középvállalkozás ügyvezetője és a nagyvállalat menedzsmentje és a tulajdonosok szeme előtt is. Ennek gátat szab mások vagyonának és szellemi tulajdonának, a gazdálkodás rendjének, a hitelezők és a fogyasztók, vagy éppen a költségvetés érdekének védelme. A szabályozás terjedelmes és bonyolult, az üzleti életben viszont sokszor gyors döntéseket kell hozni. Így könnyen lehet, hogy ami korábban jó döntésnek tűnt, később bűncselekmény gyanúját veti fel.

Mit nyújtunk Önnek? Már akkor forduljon hozzánk, ha akár csak gondolat szintjén felmerült Önben, hogy meggyanúsíthatják! Az alaposan felépített és a nyomozás kezdetétől határozottan végig vitt védekezés a hatásos. Feltérképezzük az ügyet és az Ön helyzetét, számba vesszük az Önnel szemben felhozható bizonyítékokat, a várható nyomozati cselekményeket. Meghatározzunk a büntetőjogi fenyegetettségét. Kidolgozzuk a védekezés stratégiáját, felkutatjuk az Önnek kedvező bizonyítékokat. Kiemelten foglalkozunk az Ön vagy vállalkozásának vagyonát érintő kényszerintézkedésekkel (pl. lefoglalás, zár alá vétel, vagyonelkobzás) is. Nem fogjuk hiú ábrándokba ringatni, és nem ígérjük, hogy varázsütésre eltűnik a fenyegetettség a feje felől. Tőlünk csak a realitást hallja. Célunk, hogy a legkedvezőbb helyzetbe hozzuk.

Szerződések, cégügyek, tranzakciós tanácsadás

Válasszon személyre szabott megoldást! Nálunk nem „csak egy szerződést” kap, hanem egy optimális megoldást.

Az emberek általában „egy bizonyos ügyben” fordulnak ügyvédhez: egy bizonyos céget akarnak alapítani, egy bizonyos ingatlant akarnak megvenni, egy bizonyos ügyben követelnek kártérítést, egy bizonyos örökség a vitatott, stb. Tapasztalatból tudjuk: ami „egy bizonyos ügynek” látszik, számtalan további kérdést vet fel. Mi a kellő időben feltesszük ezeket a kérdéseket, így megbízóink felmerülő igényei szerint készítjük el azokat a szerződéseket, amelyek a jogszabályoknak megfelelően alkalmasak a cél elérésére.

Mit nyújtunk Önnek? Legyen szó egyéb ügylethez kapcsolódó igény teljesítéséről, vagy kifejezetten a szerződés létrehozására, cégalapításra irányuló kérésről, kollégáink kellő szakértelemmel készítik el a szükséges iratokat. Kölcsönösen merítünk szakterületeink gyakorlatából. Természetesen lehetőség van más által készített okiratok, tervezetek véleményezésére, tanácsadásra, a vonatkozó jogi háttér bemutatására.

Komplex jogi háttértámogatás

Jogvita helyett előre gondolkodás. Tervezze meg lépéseit, vállalkozásának működését előre, hogy a hasznot ne a bírságok vigyék el!

Minden vállalkozás az üzleti tevékenységére koncentrál, ennek jogi-, foglalkoztatási- és adózási vetületeit járulékos kérdésnek tekinti. Ez a gondolkodásmód alapvetően megérthető, de kockázatos. Elég egy rosszul kiválasztott szerződéses konstrukció, egy korrektnek tűnő partner, megbízhatónak vélt ügyvezető vagy alkalmazott, egyértelműnek vélt előírás és máris hosszú és költséges jogvitába lehet keveredni. Nem véletlenül értékelődött fel az utóbbi időben a compliance szerepe. A vállalkozás teljes tevékenységét lefedő compliance kiépítése viszont költséges, hiszen nincs olyan jogász, aki azonos mélységű és naprakész tudással, gyakorlattal bír valamennyi jogterületen, a cég jogászát betemetik kisebb-nagyobb, de gyakran előforduló, azonnali megoldást igénylő feladatok, külsős ügyvéd pedig nem ismeri a céget, nem látja át annak folyamatait.

Mit nyújtunk Önnek? Azon vállalkozások számára, akik nem engedhetik meg, hogy állandó compliance csapatot tartanak fenn, ideális megoldás lehet jogi háttértámogatásunk. Külsősként segítünk a belső problémák megelőzésében az adózás és a foglalkozgatás speciális felkészültséget igénylő területén. Nem egy ügyvéd viszi a vállán a vállalkozása gondjait, hanem csapatban dolgozunk, kiaknázzuk szakterületeink szoros kapcsolódását, így más jogi feladatokat is a kellő háttérismerettel el tudunk látni.

Fémkereskedelmi ügyek

Teljeskörű fémkereskedelmi tanácsadás és képviselet – naprakészen. Irodánk azon kevés jogi szolgáltató közé tartozik, amelyek rendszeresen eljárnak fémkereskedelmi ügyekben, így friss, gyakorlatias tudást kínálunk Önnek.

Túlzás nélkül kijelenthető: a fémkereskedők fizetik meg a fémlopások elleni küzdelem árát. Jelentős adminisztrációs, biztosítéknyújtási kötelezettségnek kell eleget tenniük, szabálytalanság esetén komoly büntetésre, vagy akár tevékenységi engedélyük elvesztésére kell számítaniuk. A szabályozás ugyan rövid, de a gyakorlatban annál több értelmezési és alkalmazási problémát vet fel: nem mindegy, hogy pl. egy – egy felvásárlást hogyan intéz, milyen felismerésre alkalmas jellemző szerint sorolja be a terméket, vagy éppen milyen tartalmú nyilatkozatot tesz.

Mit nyújtunk Önnek? Sok fémkereskedelmi ügy tapasztalatával a hátunk mögött igény esetén elvégezzük fémkereskedelmi tevékenységének teljes auditját, azonosítjuk a működési kockázatokat, ajánlást teszünk ezek elkerülésére, megalkotjuk belső szabályzatait. Egyedi ügyekben, egy-egy konkrét tranzakció kapcsán is fordulhat hozzánk tanácsért. Büszkék vagyunk a fémkereskedelmi ellenőrzések során elért eredményeinkre és készek vagyunk az Ön érdekeit is képviselni fellebbezési- vagy bírósági eljárásban.